Home

Stalreiniging wordt – door gebrek aan tijd of materialen – vaak uitbesteed aan derden. Agrarische Service Kruiger (ASK) neemt deze werkzaamheden graag van u over.

ASK is een agrarisch schoonmaakbedrijf, met name gespecialiseerd in het reinigen van pluimvee-, varkens- en melkveestallen. Ook voor andere schoonmaakwerkzaamheden, zoals het reinigen van schuren en loodsen, kunt u ons uiteraard benaderen. Wij beschikken over een vrachtwagen met professioneel materieel.

U kunt een beroep op ons doen voor een eenmalige reiniging. Ook heeft u de mogelijkheid om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij wij op regelmatige tijdstippen uw stallen komen reinigen.

ASK is met name werkzaam in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor werkzaamheden buiten deze regio kunt u ons vragen om een offerte.

Voor de pluimveesector zij wij  IKB PSB gecertificeerd.

Wilt u een korte samenvatting van onze activiteiten en waarom schoonmaken zo belangrijk is? Bekijk dan dit filmpje.